Psykoterapi inom Hälsovalet i Region Skåne

Jag är ackrediterad vårdgivare med avtal för kognitiv beteendeterapi, kort, (KBT) och psykodynamisk psykoterapi (PDT) på uppdrag av Region Skåne.

Målgruppen för KBT är personer från 16 år som besväras av

  • depression, nedstämdhet
  • oro, ångest, panikattacker
  • stress och krisreaktioner

Målgruppen för PDT är personer från 16 år med mer komplex problematik och behov av längre behandling.

Patienten betalar 200 kr/besök upp till 1150 kr, gränsen för högkostnadsskydd. Därefter gäller frikort. Frikortet är giltigt resten av tolvmånadersperioden.

Remiss från husläkare krävs och patienten väljer själv terapeut bland ackrediterade behandlare.


Läs mer på www.1177.se