Om Anne            

Legitimerad psykoterapeut, fil.mag., musikterapeut med handledarutbildning. Grundutbildning förskollärare/speciallärare. 

Bred erfarenhet som pedagog och musikterapeut inom habilitering och specialundervisning av barn och ungdomar 

Mångårig erfarenhet som musikterapeut och psykoterapeut inom psykosocial cancervård och cancerrehabilitering. Enskilda patienter, grupper, par och familj. Stöd till anhöriga och efterlevande. Erfarenhet som handledare inom såväl utbildning som klinisk verksamhet. Medverkat i utbildning av terapeuter och vårdpersonal. 

Akademiska studier vid Lunds Universitet, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet.

Medlem i PC (Psykoterapi Centrum), SAM (Sveriges Akademiska Musikterapeuter)