Musikterapi

Orden räcker inte alltid till för att beskriva känslor, upplevelser eller tankar. Detta är särskilt tydligt i samband med genomgripande livserfarenheter. Musik, bild och andra kreativa uttryck hjälper oss att uppleva, gestalta och formulera upplevelsen.

Ljud, rytm, sång och dans har i alla tider varit en naturlig del i människans liv och de flesta människor har en relation till musik. Musik kan hjälpa oss uttrycka och förmedla känslor och förändra sinnesstämningen. Musik har genom historien använts för återhämtning och läkning. Modern forskning bekräftar musikens effekter för vår hälsa t.ex. sänkt blodtryck, dämpad ångest och minskad stress.

Musikterapi är en psykoterapeutisk behandlingsform, där musik och andra kreativt gestaltande uttryckssätt är komplement till samtalet. Musikterapi anpassas efter klientens behov och kan bedrivas enskilt eller i grupp. Inga förkunskaper behövs!

Genom att själv musicera eller lyssna och dela musikaliska upplevelser, kan man kommunicera det som inte går att klä i ord. I musikterapi kan Du upptäcka och stärka Dina resurser. Lusten och kraften i skapandet möjliggör bearbetning på ett symboliskt plan, en förberedelse för att verbalisera, tänka och förstå.

Musikterapi kan bidra till ökad livskvalitet, mening och självkännedom.

Det finns vetenskapliga bevis, evidens, för musikterapi som symptomlindring vid sömnsvårigheter, oro, spänning och smärta.


 

Läs mera här: Förbundet för Musikterapi i Sverige

    Sveriges Akademiska Musikterapeuter http://musikterapeut.se


 

.a.  

 

 

 


 


 

 


 


 

.