Handledning inom vård och omsorg eller under utbildning

Personal som arbetar med andra människor behöver möjlighet till eget andrum. Det är viktigt med känslomässig avlastning och bearbetning av erfarenheter i arbetet.             

Handledning är en pedagogisk process, som ger utrymme för reflektion, fördjupning och kunskapsutveckling. Ökad kunskap om psykologiska processer och sociala strukturer underlättar förståelse och medvetenhet. Det leder till kompetenshöjning, eget växande och är ett sätt att förebygga stress och utbrändhet. 

Personalhandledning hjälper arbetsgruppen att utvecklas och medlemmarna att fungera bättre tillsammans.

Jag har erfarenhet som handledare i klinisk verksamhet för vårdpersonal samt i vård- och terapeututbildning.

Använder gärna kreativt gestaltande moment i handledningen.

Lång egen erfarenhet av handledning. Handledarutbildning från Kungliga Musikhögskolan.  

 

Välkommen ta kontakt, om Du är intresserad!