Stöd vid cancerrehabilitering för Dig som är patient eller närstående

Cancersjukdom påverkar livet för både patient och dem som står bredvid. Oftast klarar man av sin vardag, men ibland kan situationen kännas övermäktig och utlösa en kris som gör att man tappar fotfästet i tillvaron. Det kan inträffa när som helst, även sent i rehabiliteringsprocessen eller efter avslutad rehabilitering. Då kan det vara klokt att vända sig till någon utanför den närmaste kretsen och söka professionellt stöd.

Jag har mångårig yrkeserfarenhet av psykosocial cancervård och rehabilitering och har arbetat med vuxna cancerpatienter i de flesta skeden av sin sjukdom och rehabilitering, såväl enskilt som i grupp. Jag har även arbetat med både stora och små närstående och med efterlevande.